PRZEPISY PRAWNE ZEWNĘTRZNE

USTAWA PRAWO O STOWARZYSZENIACH >>>

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT >>>

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT ORAZ USTAWY

O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH >>>

WYKAZ RAS UZNANYCH ZA AGRESYWNE >>>

PRZEPISY PRAWNE WEWNĘTRZNE

STATUT ZWIĄZKU HODOWCÓW PSÓW RASOWYCH >>>

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH >>>

REGULAMIN WYSTAW PSÓW RASOWYCH >>>

REGULAMIN ZAWODÓW PUCHARU POLSKI >>>

REGULAMIN SĘDZIÓW >>>

KODEKS ETYKI >>>