ZARZĄD

Paweł Palacz - Prezes Zarządu

Marzena Konopka - Wiceprezes Zarządu

Aneta Winter-Dziurowicz - Wiceprezes Zarządu

Anna Jedynak - Sekretarz Zarządu

Danuta Waś - Skarbnik Zarządu

Kamila Zenka - Członek Zarządu 

Krzysztof Banaś - Członek Zarządu 

Sebastian Burda - Członek Zarządu 

Dariusz Otwinowski - Członek Zarządu 

Grzegorz Woźny - Członek Zarządu 

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Sokołowska - Członek Komisji Rewizyjnej

Jacek Chrustowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Chereźniak - Członek Komisji Rewizyjnej

Marek Dybała - Członek Komisji Rewizyjnej

Mariusz Nowakowski - Członek Komisji Rewizyjnej