2017.09.23

Informujemy, iż szkolenie dla sędziów stażystów oraz kandydatów na sędziów stażystów zostało zaplanowane na dzień 3 marca 2018 r. w w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Poraj, ul. Wojska Polskiego 79, Jastrząb k. Poraja, 42-360 Poraj.

2017.09.23

Informujemy, iż uznawane są uprawnienia hodowlane uzyskane wyłącznie w następujących organizacjach kynologicznych: Polska Federacja Kynologiczna, Polski Klub Kynologiczny, Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego oraz Związek Kynologiczny w Polsce.

2017.03.20

W dniu 18.03.2017 r. przyjęto propozycję podziału odmian kolorystycznych ras Yorkshire Terrier na trzy grupy: Yorkshire Terrier, Biewer Yorkshire Terrier i Yorkshire Terrier kolorowy (pozostałe odmiany). Planowany termin wprowadzenia zmian ustalono na 01.01.2018 r.

2017.03.20

Informujemy Państwa, iż z dniem 18.03.2017 r. uchwalony został Regulanin Klubu Rasy oraz wprowadzono zmiany do Regulaminu wystaw psów rasowych.

2017.02.20

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polską Federacją Kynologiczną.

2017.02.01

Walne zebranie członków Dolnoląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 22.02.2017 r. na godz. 15:00.  Miejsce: Dolnośląski Oddział Regionalny ZHPR, ul. 1-go Maja 106, 58-305 Wałbrzych.

Walne zebranie członków Łódzkiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 04.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów.

Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 11.03.2017 r. na godz. 16:00. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Leśna Radość, ul. Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb k/Poraja.

Walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 12.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Zajazd Złota Podkowa, ul. Piasecka 132, 21-040 Świdnik.

2017.01.26

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polskim Klubem Kynologicznym.

2016.12.08

ZHPR honoruje wszystkie rodowody wydawane przez organizacje kynologiczne zrzeszone w United kennel Clubs International e.V. (UCI).

Związek Hodowców Psów Rasowych uznaje rodowody wskazanych poniżej międzynarodowych i krajowych organizacji kynologicznych oraz zrzeszonych w nich polskich organizacji kynologicznych:

1. Fédération Cynologique Internationale (FCI) - Związek Kynologiczny w Polsce,

2. International Kennel Union (IKU) - Polska Federacja Kynologiczna,

3. Polska Unia Kynologiczna tj. Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego.

Związek Hodowców Psów Rasowych uznaje rodowody polskich organizacji kynologicznych takich jak: Polski Klub Kynologiczny, Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki, Klub Owczarka Niemieckiego Długowłosego, Klub Owczarka Staroniemieckiego.

Rodowody z pozostałych stowarzyszeń są każdorazowo poddawane wnikliwej weryfikacji. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Nie rejestrujemy psów na podstawie dokumentów orzekających o ich pochodzeniu, które są wydawane przez podmioty gospodarcze.

Nie rejestrujemy psów na podstawie dokumentów wydawanych przez: Polski Klub Miłośników Psów Rasowych, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Psów Rasowych.