Rodowody Związku Hodowców Psów Rasowych są sporządzane na unikatowym papierze o doskonałej jakości, z zastosowaniem szeregu wysokiej klasy zabezpieczeń w papierze i druku. Daje to gwarancję zabezpieczenia ich przed próbami fałszowania. Dzięki temu nasze rodowody charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i należą do najlepiej zabezpieczonych tego typu dokumentów. Są one niewątpliwie unikatowe w swojej formie zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Projekt graficzny stanowi własność intelektualną i jest chroniony odpowiednimi przepisami prawnymi, w szczególności przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

specimen