WYSTAWY ZHPR 


>>>RANKING PUCHARU POLSKI 2015<<<KALENDARZ WYSTAW NA ROK 2015

15.03.2015 - MYSZKÓW
V KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
Organizator - Śląski Oddział Regionalny

>>>więcej<<<


24.05.2015
- POŁOMIA
I
 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH UKCIB
Organizator - Śląski Oddział Regionalny
>>>więcej<<<


28.06.2015
- PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
I KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
WYSTAWA O TYTUŁ ZWYCIĘZCY POLSKI - ZwPL, JZwPL
Organizator - Łódzki Oddział Regionalny 
>>>więcej<<<

09.08.2015 - WAŁBRZYCH
II KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
Organizator - Dolnośląski Oddział Regionalny
>>>więcej<<<

20.09.2015
- CZĘSTOCHOWA - KOZIEGŁOWY
EUROPEAN DOG SHOW - UKCIB CZĘSTOCHOWA
VI  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH UKCIB
Organizator - Zarząd Główny
>>>więcej<<<


11.11.2015
- POZNAŃ
I KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
Klubowa Wystawa Maltańczyków
Wielkopolski Przedstawiciel Regionalny
Wystawa odowłana z przyczyn niezależnych od organizatora


06.12.2015 - MYSZKÓW
VI KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
Klubowa Wystawa Maltańczyków
Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich (długowłosych i krótkowłosych)

Organizator - Śląski Oddział Regionalny
>>>więcej<<<
                 
ZASADY ZGŁASZANIA PSÓW NIE ZAREJESTROWANYCH W ZHPR DO UDZIAŁU
W WYSTAWACH

Do udziału w organizowanych przez nas wystawach mogą być zgłaszane psy z rodowodami następujacych stowarzyszeń kynologicznych, zrzeszonych w międzynarodowych organizacjach kynologicznych:  
- United    kennel    Clubs   International   e.V. (UCI),
- Fédération Cynologique Internationale (FCI),
- Alianz Canine Worldwide (ACW),
- Federacion Canina Mundial   (F.C.M.).

1. Psy z rodowodami UCI, FCI, ACW, FCM:
Przy zgłaszniu psa do udziału w wystawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo obowiązkowo dołączyć  kopię rodowodu/metryki psa w formie skanu.
Przy zgłaszaniu psa w formie tradycyjnej (papierowej) listownie lub w dniu wystawy, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo obowiązkowo dołączyć  kserokopię rodowodu/metryki psa.
Bez załączonego skanu lub kserokopii zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny.
2. Psy z rodowodami innych stowarzyszeń kynologicznych:
Przy zgłaszniu psa do udziału w wystawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo dołączyć  kopię rodowodu psa w formie skanu.
Przy zgłaszaniu psa w formie tradycyjnej (papierowej) listownie lub w dniu wystawy, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo dołączyć  kserokopię rodowodu psa.
Bez załączonego skanu lub kserokopii zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia wystawowe psów z rodowodami stowarzyszeń  innych niż wymienione w pkt. 1 są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny.

W roku 2016 w Polsce odbędzie się jubileuszowa wystawa specjalna z okazji
40-lecia działalności United kennel Clubs International e.V.

WYSTAWY UCI 


Terminarz wystaw międzynarodowych pod patronatem UCI  na rok 2015 >więcej<
PLANY WYSTAWOWE I ARCHIWUM WYSTAW


Wystawy 2016  >więcej<

Wystawy 2014  >więcej<

Wystawy 2013  >więcej<

Wystawy 2012  >więcej<


Wystawy 2011 >więcej<
                                                                                                                   
 polska organizacja kynologiczna, hodowla psów, psy rasowe, psy rodowodowe, psy z rodowodem, rodowody dla psów, kynologia, wystawy psów rasowych, hodowcy psów rasowych, sprzedaż psów, ogłoszenia, związek kynologiczny