WYSTAWY ZHPR 


Kalendarz wystaw na rok 2014
     
            
23.03.2014 - MYSZKÓW
III KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
KLUBOWA WYSTAWA MALTAŃCZYKÓW
Organizator - Śląski Oddział Regionalny
>>>WIĘCEJ<<<


11.05.2014 - KUŹNIA RACIBORSKA
V MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH UKCIB 
KLUBOWA WYSTAWA OWCZARKÓW NIEMIECKICH

WYSTAWA O TYTUŁ MIĘDZYNARODOWEGO ZWYCIĘZCY POLSKI
POLISH INTERNATIONAL WINNER SHOW  - IWPLJIWPL

Organizator - Śląski Oddział Regionalny 
 >>>WIĘCEJ<<<

29.06.2014 - ŁÓDŹ
II KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
WYSTAWA O TYTUŁ ZWYCIĘZCY POLSKI - Zw.PL, JZw.PL
Organizator - Łódzki Oddział Regionalny 
>>>WIĘCEJ<<<

20.07.2014 - RUDNIKI k/Zawiercia
III KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC

Organizator - Śląski Oddział Regionalny
>>>WIĘCEJ<<<

03.08.2014 - WAŁBRZYCH
I KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC
KLUBOWA WYSTAWA BERNEŃSKICH PSÓW PASTERSKICH
Organizator - Dolnośląski Oddział Regionalny
 >>>WIĘCEJ<<<

21.09.2014 - CZĘSTOCHOWA
V
 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH UKCIB
WYSTAWA O TYTUŁ ZWYCIĘZCY ŚWIATA
UCI WORLD DOG SHOW 2014
WORLD WINNER SHOW - WW, JWW

Organizator - Zarząd Główny
>>>WIĘCEJ<<<


09.11.2014 - MYSZKÓW
IV KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
CAC

Organizator - Śląski Oddział Regionalny 
>>>WIĘCEJ<<<Zgłoszenia psów do udziału w wystawach 
Adres e-mail: wystawa@zhpr.pl


ZASADY ZGŁASZANIA PSÓW DO UDZIAŁU W WYSTAWACH NIE POSIADAJĄCYCH RODOWODU ZHPR
Do udziału w organizowanych przez nas wystawach mogą być zgłaszane psy z rodowodami następujacych stowarzyszeń kynologicznych, zrzeszonych w międzynarodowych organizacjach kynologicznych:  
- United    kennel    Clubs   International   e.V. (UCI),
- Fédération Cynologique Internationale (FCI),
- Alianz Canine Worldwide (ACW),
- Federacion Canina Mundial   (F.C.M.).
1. Psy z rodowodami UCI, FCI, ACW, FCM:
Przy zgłaszniu psa do udziału w wystawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo obowiązkowo dołączyć  kopię rodowodu/metryki psa w formie skanu.
Przy zgłaszaniu psa w formie tradycyjnej (papierowej) listownie lub w dniu wystawy, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo obowiązkowo dołączyć  kserokopię rodowodu/metryki psa.
Bez załączonego skanu lub kserokopii zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny.
2. Psy z rodowodami innych stowarzyszeń kynologicznych:
Przy zgłaszniu psa do udziału w wystawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo dołączyć  kopię rodowodu psa w formie skanu.
Przy zgłaszaniu psa w formie tradycyjnej (papierowej) listownie lub w dniu wystawy, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo dołączyć  kserokopię rodowodu psa.
Bez załączonego skanu lub kserokopii zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia wystawowe psów z rodowodami stowarzyszeń  innych niż wymienione w pkt. 1 są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny.

WYSTAWY UCI 


Terminarz wystaw międzynarodowych pod patronatem UCI  na rok 2014 >więcej<
PLANY WYSTAWOWE I ARCHIWUM WYSTAW


Wystawy 2015  >więcej<

Wystawy 2013  >więcej<

Wystawy 2012  >więcej<


Wystawy 2011 >więcej<
                                                                                                                   
 polska organizacja kynologiczna, hodowla psów, psy rasowe, psy rodowodowe, psy z rodowodem, rodowody dla psów, kynologia, wystawy psów rasowych, hodowcy psów rasowych, sprzedaż psów, ogłoszenia, związek kynologiczny