Opłaty:

1. Składka członkowska - 70 zł

2. Rejestracja psa na podstawie rodowodu, metryki lub księgi wstępnej innej organizacji kynologicznej - 50 zł

3. Przerejestrowanie psa z rodowodem ZHPR - 30 zł

4. Wydanie rodowodu dla szczenięcia z mikrochipem - MINI 1,4 x 8 mm (szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek) - 60 zł

5. Wydanie rodowodu w trybie ekspresowym (do 3 dni roboczych, opłata dotyczy jednego szczenięcia, konieczne jest zamówienie rodowodów dla całego miotu szczeniąt) - 80 zł

6. Wydanie rodowodu eksportowego w języku angielskim – EXPORT PEDIGREE (należy wcześniej zwrócić rodowód w języku polskim jeżeli był już wydany) - 100 zł

7. Wydanie duplikatu rodowodu - 60 zł

8. Wymiana rodowodu - 30 zł

9. Rejestracja i wydanie certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego - 80 zł

10. Przegląd hodowlany psa zarejestrowanego w ZHPR - 150 zł

11. Przegląd hodowlany psa nie zarejestrowanego w ZHPR (tzw. przegląd zewnętrzny) - 250 zł

12. Przegląd miotu - opłata wg. stawek lecznicy weterynaryjnej/uprawnionego przedstawiciela

13. Wykonanie badań DNA w kierunku pochodzenia - 200 zł

14. Wydanie championatu wystawowego, dyplomu o uzyskaniu tytułu Zw.PL, Zw.EU, Zw.Św. -  80 zł

15. Wydanie zaświadczenia - 50 zł

16. Zwrot oryginału rodowodu/metryki z innej organizacji kynologicznej (należy wcześniej odesłać oryginał rodowodu ZHPR) - 50 zł

17. Opłata korespondencyjna (za wysłanie dokumentów) - 20 zł

18. Stawka za dojazd na przegląd -ustalana indywidualnie z osobą wykonującą przegląd


Zasady realizacji zgłoszeń dokonywanych przez Członków ZHPR

- Aby zostać członkiem Związku należy przysłać wypełnioną deklarację członkowską wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki członkowskiej. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby zarejestrować hodowlę należy przysłać wypełniony wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty. Hodowlę może zarejestrować członek Związku posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- W celu zgłoszenia miotu niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia miotu oraz karty krycia. W przypadku krycia psem nie zarejestrowanym w ZHPR (wcześniej należy uzyskać zgodę na krycie) konieczne jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii rodowodu reproduktora. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 21 dni roboczych.

- Aby zarejestrować psa konieczne jest przesłanie oryginału rodowodu, metryki lub wypisu z księgi wstępnej wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o rejestrację psa. Do metryk zalecamy dołączenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii rodowodów rodziców. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 30 dni roboczych.

- Aby przerejestrować psa z rodowodem ZHPR konieczne jest przesłanie oryginału rodowodu, wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o przerejestrowanie psa. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony "Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany". Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany. Zgłoszenie musi zostać opłacone. Po zweryfikowaniu i skompletowaniu dokumentacji Biuro ZHPR przekazuje zlecenie wykonania przeglądu hodowlanego uprawnionemu przedstawicielowi Związku.

- W celu zgłoszenia chęci wykonania badania DNA należy w formie elektronicznej przesłać dane psa, którego badanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby uzyskać championat wystawowy należy przesłać wypełniony wniosek o wydanie championatu wystawowego. Pies musi mieć obowiązkowo wykonane badanie DNA w kierunku pochodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Nie zwracamy wpłaconych środków finansowych za zlecenia nie zrealizowane z winy osoby składającej wniosek.

- W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zleceń.